MAATSCHAP onderzoekt hoe ver ze kunnen gaan om alle materiële behoeften voor afbouw en inrichting van het nieuwe project te oogsten uit het bestaande gebouw of de (tijdelijke) constructie.

Partners:

KASK Hogeschool Gent
Maakdebrug

Met  ondersteuning van:

 
  Meer info LEEM
ONDERZOEK
GRANULATEN
ONDERZOEK
MATERIAAL
SAFARI
KEMPSTRAAT CIRCULAIR MEUBILAIR

GRANULATENONDERZOEK
Onderzoeker: Ania Frasolek en Stijn Poelmans
Een onderzoek met de focus op het hergebruik van het meest courante afbraakmateriaal bij renovaties, meer bepaald in cement-en kalkgebonden afbouwelementen. Het onderzoek zal zich toespitsen op hergebruik van oude baksteen, dakpannen, mortels enz. die anders bestemd zouden zijn voor het containerpark. 

Het doel van het onderzoek is om een circulaire (vloer-en wand)afwerking te bekomen die: 
- steeds opnieuw recycleerbaar en inzetbaar is
- die op vlak van esthetische en performatieve eisen kan voldoen aan gelijkaardige afbouw
- gemakkelijk gemaakt en geplaatst kan worden door de bouwheer zelf
- integreerbaar is met de andere onderzoeken, nl. integratie met de akoestische wand en vloeropbouw
Bij renovaties wordt er heel wat steenpuin gecreëerd: denk maar aan wanden, vloeren en daken die worden opengebroken en/of gesloopt. Dit materiaal wordt altijd als afval bestempeld waardoor de sloopwerken zo snel en efficiënt moeten gebeuren met de vernietiging van het oorspronkelijk materiaal tot gevolg. Vaak gaat het om kwalitatieve en pure materialen die niet meer voldoen aan de huidige performatieve normen en eisen maar die wel nog toepasbaar zouden kunnen zijn in de afbouw van een woning, meerbepaald in cement-en kalkgebonden toepassingen. 
 
©MAATSCHAP2024