Vloeropbouwen worden vandaag bedacht om zo snel mogelijk, gemakkelijk en goedkoop te kunnen worden geplaatst. Men grijpt hiervoor bijna automatisch naar cement, synthetische isolatie en niet te hergebruiken lagen. Vooral véél lagen.

Wij willen dit anders aanpakken en onderzoeken daarom methodes om vloerpakketten te bouwen waarbij alle elementen in hun geheel opnieuw kunnen worden ingezet als volwaardig bouwmateriaal.

De nieuwe opbouw zou gelijkaardig moeten scoren op gebied van snelheid, plaatsingsgemak, prestaties en prijs. Dat met toevoeging van oa. deze parameters: opgebouwd uit locale/hernieuwbare materialen, in hun geheel herbruikbaar, niet ongezond voor de verwerker en praktisch in uitvoering voor zelfbouwers.

Als belangrijk resultaat, moet de vloer toepasbaar zijn in nieuwbouw en verbouwingen in woningen.

LEEM
STEENPUIN


We onderzoeken ecologische wandsamenstellingen. Hierbij vertrekken we met wat de vereisten zijn voor die wanden binnen een ontwerp. Daarna wordt gekeken naar wat op de werf, of in de buurt van de werf voorhanden is. Eventueel aangevuld met natuurlijke en eenvoudig te scheiden materialen.

Ons klimaat eist wandsamenstellingen die hoog scoren op vlak van warmteisolatie, dampdoorlaatbaarheid en vaak geluidsisolatie. De vraag is hoe we die kenmerken kunnen verkrijgen zonder ingewikkelde bouwmethodes met te veel verschillende materialen. Op een manier die hergebruik bevordert en de wegwerpcultuur niet verder stimuleert.

LEEM
STEENPUIN
BAKSTEENPOEDEREen cruciale factor in het realiseren van ons doel - het maximaliseren van het hergebruik van vrijgekomen materialen bij verbouwingen en het bevorderen van circulair ontwerp - is de logistiek op de werf. Dit vereist zorgvuldige planning en uitvoering om efficiëntie en effectiviteit te garanderen.

Bij onze onderzoeken stoten we op enkele aspecten die hergebruik binnen een werf minder evident maken. Zoals plaatsgebrek, onzekerheid over de kwaliteit, mogelijke bestemmingen…
Daarom lichten we enkele methoden uit in het kader van stapelen, testen en toepassen. Enkele van deze methoden zijn toegepast in ons pilootproject ‘Kempstraat’.


VLOER - GROND
VLOER - STEENPUIN
WAND - GROND
WAND - STEENPUIN
ISOLATIE - SCHELPEN
TRAP - STEENPUIN
TOEPASSING

 

Tijdens onze onderzoeken naar het integraal en circulair hergebruiken van vrijgekomen materialen uit verbouwingen stuiten we telkens weer op nieuwe uitdagingen en vragen. Het is een continu proces van ontdekken, leren en innoveren. Daarom werken we nauw samen met stagiairs en studenten om oplossingen te vinden voor deze vraagstukken.

Bij Maatschap fungeren we als een dynamisch onderzoeksatelier, waarbij iedereen de kans krijgt om bij te dragen aan onze missie. Geïnteresseerde stagiaires worden uitgenodigd om zich te storten op een of meerdere van deze vraagstukken. Samen gaan we aan de slag om creatieve oplossingen te bedenken en te implementeren, waardoor we een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van circulaire bouwpraktijken.

Bij Maatschap is er altijd ruimte voor nieuwe ideeën en talenten. Samen zetten we ons in voor een duurzame en circulaire toekomst in de bouwsector.
   
©MAATSCHAP2024